Čepicové odznaky Rakousko-Uherské armády používané v letech 1914-1918


útočné oddíly

Elitesoldaten der Monarchie

září/říjen 1916
listopadu 1918

R-U AOK konstatovalo, že je silná potřeba intenzivního pěchotního výcviku a u každé armády zřídilo speciální výcvikový útvar, kde zkušení vojáci předávaly mladým rekrutům bojové zkušenosti které byly zapotřebí k přežití v zákopové válce. Když AOK zjistilo, že Němci už odborné kursy také zřídily zeptalo se německého vrchního velení, zda-li by bylo možné připojit se kursům v Beuville. 15 důstojníků R-U armády se zúčastnilo dvou kursů září/říjen 1916. Jejich zkušenosti byly pozitivní a tak AOK požádalo o vyslání vojáků do Beuville. Německé vrchní velení nabídlo, aktivovat tři kursy (listopad 1916, prosinec 1916 a leden 1917) vyhrazené pouze pro R-U armádu. 120 důstojníků a 300 poddůstojníků prošlo výcvikem v Beuville. Okopírovaný německý systém, měl být základnou pro většinu kádrového stavu nově zřizovaných R-U úderných praporů. Tyto úderné prapory měly do jara 1917 vycvičit nejméně dvě Sturmpatrouillen u každé pěší roty. Složení těchto armádních úderných praporů bylo různé podle oblasti a zdrojů příslušné armádní oblasti. Běžně se skládaly ze 4 pěších rot, jedné kulometné roty, minometného, plamenometného a ženijního družstva. Výcvik byl nejvíce úspěšný na severovýchodní frontě, protože byla v této době nejklidnější a umožňovala nejvíce možností uvolnit vojáky z fronty k výcviku a účasti na kursech. Na druhé straně dřívější „Jagdkommandos“ jednoduše změnily svá označení a byly začleněny do těchto úderných oddílů. Na Italské frontě bylo více problémů, kvůli ztrátám utrpěným v sektoru řeky Soči. Plukovní velitelé často odmítali poslat své nejlepší muže do zázemí pro výcvikové účely. 

 První zkouškou pro tento mladý obor pěchoty byla 10 bitva na řece Soči. Zkušenosti byli různé. Když úderné roty byly rozděleny mezi jednotky a byly v čele pěchotních protiútoků, boj vždy skončil úspěchem. Když byly rozmístěny v úzké formaci, roty utrpěly těžké ztráty, hlavně pokud nebyl proveden před útokem průzkum. Na základě této zkušenosti AOK vydalo obecným rozkazem jak se mají úderné prapory rozmisťovat v budoucnosti. Složení praporů se tedy stalo trvalé. V rozporu s předchozím obdobím a německým systémem bylo rozhodnuto rozšířit počínaje červnem 1917 úderné prapory na divizní úroveň. Každá pěší divize měla mít divizní úderný prapor skládající se z tolika úderných rot kolik měla divize pluků. Každá jízdní divize měla aktivovat tzv. Úderný půlpluk. Nezávislé brigády měly obdržet úderné půlprapory. Číselné označení úderných praporů, půlpluků a půlpraporů bylo být stejné jako číslo jejich divize/brigády. Roty obdržely čísla svých přidělených pluků, např. k.u.k. Infantry Regiment Nr. 14 – k.u.k. Stosskompanie Nr.14.

Toto způsobilo zásobovací těžkosti. Doplňkem k úderným rotám se měl úderný prapor skládat ještě z kulometné roty, oddílu s pěchotními kanony, četou minometů, četou plamenometů a družstvem spojařů. Kvůli nedostatku těchto zbraní, byly tyto jednotky odebrány od pluků na frontě po ukončení výcvikových kursů se vraceli zpět. Můžeme říci, že do října 1917 většina z úderných praporů neměla své vlastní podpůrné části.V tomto případě pomohlo úderným praporům velké vítězství spojených sil R-U a Německa ve 12 bitvě na řece Soči. Mnoho z dobytého italského válečného materiálu a zbraní bylo přiděleno k úderné pěchotě. Během výcviku, vojáci z úderných oddílů byli vždy cvičeni se zbraněmi nepřítele, aby je byli schopni používat pro vlastní potřeby po dobytí stanovených cílů. A teď obdrželi mnoho kulometů a další výzbroje k běžnému užívání.
Během 12. bitvy na řece Soči, prokázaly úderné prapory R-U svojí užitečnost v moderní zákopové válce. Jejich elitní charakter byl podobný předválečné úloze kterou mělo jezdectvo. Úderní vojáci se staly symbolem útočného ducha a úspěšných útoků, ale  na druhou stranu došlo k přeceňování jejich síly efektivně zasáhnout rozhodnutí na bitevním poli. Do června 1918 R-U armáda získala k dispozici mnoho úderných skupin. Každá frontová rota dostala nejméně dvě úderné patroly, připravené k plnění průzkumných úkolů, nebo speciálních misí proti předním strážím nepřítele. Za druhé tu byly plukovní úderné roty formující divizní prapor a za třetí velmi dobře vybavený personál armádních výcvikových kursů.Ale od roku 1918 se změnil systém budování zákopů. Místo 1., 2. a 3. pozice se bojová zóna stabilizovala. První a druhá pozice byly sloučeny do hlavní bojové zóny v hloubce 4 km. Která byla na straně k nepříteli zajištěna linií předních hlídek. Bunkry, zamaskovaná kulometná hnízda, hloubkové zajištěné oblasti překážkami hlídané pěchotními kanony a minomety zakopanými ve vzdálenosti mezi dřívější první a druhou pozicí. To znamenalo, že během útoku bylo třeba dobýt nejen linie, ale pěchota musela prolomit celou hlavní bojovou zónu. To byla jedna z příčin proč se nepodařila ofenzíva na řece Piavě v červnu 1918. Po této bitvě byly všechny úderné jednotky a patroly staženy z fronty a vráceny do výcvikových táborů. Jejich služba byla zredukována na průzkum a malé úderné mise až do konce války. Po skončení války se na myšlenku speciálně trénovaných a vybavených úderných jednotek zapomnělo. Bylo plánováno cvičit každého vojáka v boji zblízka a v zákopovém boji tak aby nebyla potřeba udržovat žádné zvláštní úderné jednotky. Jako celá Rakousko-Uherská armáda byla úderné prapory zrušeny v listopadu 1918. Ale byla to jejich dovednost, jejich výcvik a jejich efektivita, která ovlivnila výcvik s strukturu pěchoty v Evropských armádách což se projevilo v průběhu WWII.

Zdroj:
https://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_10651.html

ÚTOČNÉ ODDÍLY
 

01.

1.STURMPATROLL tombak 54,98x36,35mm

02.

2.STURMHALBREGT. (STURM-HALBREGT.2 D.2.K.D. tombak, postříbř

02a.

2.STURMHALBREGT. (STURM-HALBREGT. 2 D.2.K.D.) tombak, smalt

03.

3.STURMBATALLION bílý kov 39,15x42,46mm zn.Sztankoczy-Herpka

03a.

3.STURMBATALLION zinek 39,31x42,56mm

04.

4. STURMTRUPPE KORPS zinek 32,38x41,13mm

05.
4.STURMBAON tombak 29,65x33,45mm
06.

7.STURMBAON zinek 36,89x28,57mm zn.BSW

07.
8. STURMSCWADRON ULANEN tombak 29,52x33,41mm
70.

9.KTD, Kav. Jagdkommando, 38 x 29 mm

08.

10.STURMBAON (LOFAS HADOSZTALY ROHAM FELEZREDE) postříbřený

08a.
10.STURMBAON (LOVAS HADOSZTALY ROHAM FELEZREDE) bílý kov
09.
11.STURMBAON bílý kov 26,08x31,75mm
10.
11.STURMBAON bílý kov 36,07x33,24mm
11.

12 K.K.STURM HALB-REGIMENT tombak, 36,49x27,01mm

11a.

12.STURMHALBREGT. bílý kov 36,49x27,01mm

11b
12.STURMHALBREGT. tombak 36,30x27,05mm
12.

13.STURMBAON tombak, postříbřený 67,41x59,40mm důstojnický

13.
14-5 M.KIR.SJD., tombak 25,66x35,70mm
14.

14 STURM BAON

15.
15.STURMBATAILLON, bílý kov, plech, 35,77x25,33mm
15a.

15.STURMBATAILLON, Zn plech, 35,77x25,33mm

71.
15.ROHAM ZASZLOALJ, bronz, postříbřený, email, 63,57x48,02mm, Zn.výr.: JEROUSCHEK BPEST.
72.
17.SCH., tombak, postříbřený, 34,58x22,08mm
73.

18.STURMTRUPPE ROHAM CSAPAT, Zn plech, 59,08x45,99mm Zn.výr. Abz.Atel.L.F.Pramer Wien IX

16.

20.STURMBAON (20.H.H.O.ROHAM CSAPAT) zinek, postříbřený 54,3

17.

21.STURMBAON tombak, postříbřený, email 53,83x35,91mm

18.

24.STURMBAON bílý kov 36x36mm zn.L.F.Pramer Wien IX

18a.

24.STURMBAON tombak 36x36mm zn.L.F.Pramer Wien IX

19.

27.STURMBAON tombak, pozlacený 61,41x42,87mm zn.G.Gurschner

19a.
27.STURMBAON bílý kov 61,73x42,99mm
19b.

27.STURMBAON zinek 61,90x43,23mm

20.

28.STURMBAON postříbřený důstojnický

21.
31.STURMBAON bílý kov 41,83x43,85mm
21a.

31.STURMBAON, pobronzovaný,43 x 46 mm. Zn.výr.: Morzsanyi, B.Pest, eskü.u.5

22.
32.STURMBAON zinek 50,38x34,36mm zn.G.Gurschner Wien VII
23.
33.STURMBAON tombak 46,83x40mm
24.
33.STURMBAON tombak, pozlacený 46,83x40mm
25.

34.STURMPATROLLE bílý kov 38,18x40,35mm

26.

37.STURMBAONS (HONVED ROHAM ZASZLOALJ) bílý kov 34,80x32,13m

27.
38 STURMTRUPPE
28.

38.STURMBAON (ROHAM ZLJ.1917 zinek, pobronzovaný 47,38x28,24

28a.

38.STURMBAON (ROHAM ZLJ.1917) zinek 46,90x28,17mm zn.ARKANZA

29.

39.STURMBAON (HONV.H.O.ROHAM ZASZLOALJ) zinek 50,51x50,56mm

30.

48.STURMBAON tombak 56,40x44,32 důstojnický

74.
51.M.KIR.HONV.GYAL.HADOSTALY ROHAM ZASZLOALJ, tombak
75.
51.M.KIR.HONV.GYAL.HADOSTALY ROHAM ZASZLOALJ, tombak, postříbřený, 62,60x44,76mm
31.

58.K.U.K. STURMBAON, Zn plech, 44,51x31,31mm

31a.

58.K.U.K. STURMBAON, postříbřený, 44,51x31,31mm

32.
60 STURM BAON zinek 56x39mm
33.

64.STURBAON (H.HO.ROHAM ZASZLOALJ) zinek 85,13x68,05mm

34.

70. STURMBAON (HONVED ROHAM ZASZLOALJ) bílý kov 69,41x44,55m

35.

70.STURMBAON tombak

36.
82.SZÉKELY-BAKA 1914-1916
37.

85.STURMPATROLL (ZASZLOALJ 3-85) tombak 44,80x36,30mm

37a.

85.STURMPATROLL (ZASZLOALJ 3-85) tombak, pozlacený 44,84x36,

38.

89.STURMPATROLL bílý kov 10,69x48,12mm

39.

106.STURMBAON stříbro 62,21x45,33mm zn.WMF německý punc 800

39a.

106.STURMBAON tombak, postříbřený 62,30x45,40mm

40.

123.STURMBAON tombak, postříbřený 62,30x45,40mm

41.
145.STURMBAON tombak, pozlacený 41,26x30,30mm
41a.

145.STURMBAON zinek 41,26x30,30mm

42.
155.STURMBAON (ROHAMZASZLOALJ KEZIGRANATDOBO) tombak 39,41x3
43.

216. STURMTRUPPE (M.KIR.216. HONV.GY.D DR.ROHAM FELZAS ZLOAL

44.

ODOZIALY SZTURMOWE tombak 37,67x53,33mm

44a.

ODOZIALY SZTURMOWE zinek 38,6x53,75mm

45.

ROHAM CSAPAT 1918 zinek, pobronzovaný 29,09x25,90mm

46.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE zinek, 42,26x50,85mm

46a.
ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE bílý kov 43,63x50,91mm
47.

ROHAM CSAPAT zinek 40,26x53,14mm

47a.

ROHAM CSAPAT zinek, pobronzovaný 40,26x53,14mm

48.

ROHAM-CSAPAT 1917

49.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE zinek, pobronzovaný zn.Arkanzas Bp

49a.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE tombak, zn.Arkanzas Bp

49b.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE zinek

50.

ROHAM CSAPAT 1914-1917 bronz 25,66x35,69mm zn.Arkanzas Gesch

51.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE zinek 33,62x41,82mm zn.ARKANZAS BP

52.

ROHAM CSAPAT STURM TRUPPE zinek, pobronzovaný 51,30x40,01mm

53.
St. bílý kov 9,45x39,12mm
54.

STURMTRUPP tombak, postříbřený 54,49x35,69

54a.

STURMTRUPP zinek 54,52x35,67mm

54b.
STURMTRUPP tombak 54,52x35,67mm
55.
STURMTRUPP miniatura tombak 35,92x23,64mm
56.
STURMTRUPP var, pro polskou legii zinek 54,28x35,96mm
57.

STURMTRUPP zinek

58.
STURMTRUPPE ROHAM CSAPAT bílý kov 59,33x46,10mm zn.Abz.Atel.
59.

STURMTRUPPE ROHAM CSAPAT 1914-1918 zinek, pobronzovaný, zn.A

59a.

STURMTRUPPE ROHAM CSAPAT 1914-1918 zinek, zn.A

60.

STURMTRUPPE tombak 29,6x33,83mm Zn.výr.:

61.
STURMTRUPPE zinek 31,16x33,60mm zn.L.F.Pramer Wien IX
62.

STURMTRUPPE zinek 38,44x53,96mm

63.

STURMTRUPPE tombak, látka 56,01x41mm

64.
STURMTRUPPE tombak, postříbřený 20,40x28,27mm
65.

STURMTRUPPE tombak, postříbřený 23,63x30,53mm

66.

STURMTRUPPE tombak, postříbřený 75,90x34,45mm

67.
STURMTRUPPE zinek 52,01x39,02mm
68.

STURMTRUPPE bílý kov 37,22x54,89mm

68a.

STURMTRUPPE bílý kov 37,86x57,72mm

69.

STURMTRUPPE Luftfahrtruppe, tombak, postříbřený, 63,16x59,45mm

76.

STURMKOMPANIE LIENZ

77.

K.u.K. Handgranatenwerfer, Weltkrieg 1914 - 16, 40 x 27 mm. Sign. BHM

78.

K.u.K.Jagdkommando bílý kov 39,85x34,21mm

79.
GYÖZELEM VAGY HALAL H.BRIG 1914-1917 zinek, pobronzovaný
80.

STURMTRUPPE Luftfahrtruppe

81.

3-61.S.K. bílý kov 45,52x38,14mm zn.L.F.Pramer Wien IX... 3s

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


© 2009 bELLa Všechna práva vyhrazena.