Čepicové odznaky Rakousko-Uherské armády používané v letech 1914-1918


Josef Mařatka u c.k.armády

Josef Mařatka (21. května 1874, Praha - 20. dubna 1937, tamtéž) byl český sochař.

V letech 1889-96 studoval Uměleckoprůmyslovou školu u Celdy Kloučka, následně pak, do roku 1899, u Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvarných umění. V roce 1900 odjel do Paříže, kde krátce pracoval v ateliéru Auguste Rodina. V roce 1902 uspořádal v Praze výstavu jeho díla.

Ve svých prvních pracích se snažil reagovat na počínající expresionismus, pod Rodinovým vlivem se začal orientovat na secesní symbolismus. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Opuštěna Ariadna (1903). Později se nechal silně ovlivňovat Bourdellem, po válce navazoval na myslbekovskou tradici, okrajově se vyrovnával i s tendencemi socialistického a neoklasicistního umění.

  

Tohle je pohlednička, když jsme naposled se vraceli z übunku ze Žabovřesk u Konopiště a na to přišel alarm, pakovat a pryč, pryč do Karpát. Tenkrát nám přišla paní profesorová naproti s dětmi. Dnes přišla za námi až do Uher a zase na nás čekala, když jsme se vraceli z übunku. Improvizovali jsme ráno bitvu, nepřítel měl červenou pentli kolem čepice, ¼ hodiny za naší vesnicí útočili jsme na něho, tam jsme se srazili. Úkol náš byl zadržet nepřítel, který přelezl Karpaty a hnal se do Prešpurku, tak jsme mu pořádně natřepali a dnes odpoledne máme za to rent.

Josef Mařatka

  
   
  
   

 
 

ze své sbírky poskytl: Tomáš Hylmar

 © 2009 bELLa Všechna práva vyhrazena.